Koulutusta seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta

Oulun SETA ry tarjoaa Setan koulutuspalveluita Oulun läänissä kaikenlaisille ryhmille. Koulutukset jakautuvat kahteen luokkaan: vertaiskoulutuksiin ja ammatillisiin koulutuksiin.

Koulutuspakettimme räätälöidään yhteistyössä koulutuksen tilaajan kanssa kuhunkin tilaisuuteen sopivaksi. Tarkoituksemme on luoda pitkälti keskusteluun perustuva tilaisuus, joten toivomme on että voisimme käydä puhumassa pienryhmissä (enintään 25 henkilöä). Jos ryhmälle on mahdollista tarjota tilaisuus välittää kysymyksiä kouluttajille, jo ennen varsinaista koulutustilaisuutta otamme kysymykset ilolla vastaan. Ehtiäksemme käydä perusasiat tilaisuudessa rauhassa läpi, tarvitsemme koulutusta varten 1,5 tuntia (kaksoistunnin). Pidemmässä ajassa keskustelulle ja kysymyksille jää toki paremmin aikaa. Kouluttajia pyrimme lähettämään tilaisuuksiin mieluummin kaksi tai kolme kuin vain yhden. Ammatillisissa tai muuten vaativissa koulutuksissa käytämme apuna valtakunnallisen Setan ammattilaisia ja tarvittaessa muita tahoja.

Koulutuskuluista: Mikäli koulutus järjestetään Oulun kaupungin ulkopuolella, matkakulut laskutamme koulutuksen tilaajalta. Vertaiskoululutuksista eli lapsi- ja nuorisoryhmien koulutuksista luentopalkkio on sovittavissa koulutuskohtaisesti. Ammatillisista koulutuksista (ammattikorkeakoulut, yliopistot, työyhteisöt yms.) ohjeellinen luentopalkkio on 60e/ 45min.

Mikäli koulutuksen järjestäminen omassa työ-, opiskelu- tai harrastusympäristössä kiinnostaa, ottakaa rohkeasti yhteyttä koulutus[at]oulunseta[.]fi, niin keskustellaan lisää!

 

Terveisin,
Oulun SETA ry:n koulutusryhmä

Vertaiskoulutukset

Vertaiskoulutukset ovat suunnattuja

  • Peruskoulujen ja lukioiden oppilaille
  • Prometheus- ja rippikoululeiriläisille
  • Muille nuorisoryhmille

Koulutusten tarkoitus on antaa asiallista tietoa nuorille siitä, mitä on olla homo tai lesbo, mistä trans-ilmiöissä on kysymys ja avata hiukan niitä asenteita ja ennakkoluuloja, joita suomalaisessa kulttuurissa seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liitetään. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset ovat joutuneet rakentamaan oman identiteettinsä itse lähestulkoon kaikkia perustuksia myöten. Roolimalleja on moni ei-heteroseksuaalisesti suuntautunut nuori saanut itsellensä hakea kivien ja kantojen alta viime vuosiin saakka, jolloin mediassa ovat alkaneet saada tilaa myös muut kuin heteroseksuaalisesti suuntautuneet henkilöt ja roolihahmot - vaikkakin edelleenkään median antama kuva seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ei ole kovin kattava. Oman elämän ja kokemuksien kautta monista homoista, lesboista, biseksuaaleista ja trans-ihmisistä on kasvanut jonkinlaisia asiantuntijoita sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien asenteiden, ennakkoluulojen, odotusten jne. suhteen. Monet heistä ovat hakeneet tietoa oman identiteettinsä rakennuspalikoiksi paljonkin jossain vaiheessa elämäänsä, ja osa on kouluttautunut jakamaan tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä.

 

Ammatilliset koulutukset

Ammatillisten koulutusten kohderyhmiä ovat esimerkiksi

  • Opetus- ja sosiaalialan sekä terveydenhuollon ammattilaiset ja opiskelijat
  • Nuorisotyöntekijät sekä muut nuorten kanssa työskentelevät
  • Vapaaehtoistyöntekijät, erityisesti vertaistukea tarjoavissa yhteisöissä
  • Oppilaanohjaajat, opinto-ohjaajat ja kuraattorit
  • Turvallisuusalan ammattilaiset ja opiskelijat

Uusiin perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin on sisällytetty tavoite saada oppilaat ymmärtämään ja arvostamaan moninaisuutta. Tutkimuksissa on todettu, että opettajat pitävät hankalana seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta puhumista, ja käsittelevät aihetta hyvin pinnallisesti tai jättävät aiheen toisinaan kokonaan käsittelemättä opetuksessa (Lehtonen 1994). Nuorille on kuitenkin erittäin tärkeää saada asiallista tietoa aiheesta. Niinpä Setan koulutuspalvelut pyrkivät täyttämään juuri tätä aukkoa.

Sosiaali-, terveys- ja turvallisuuspalvelut, olivat ko. palvelut sitten julkisia, yksityisiä tai kolmannen sektorin piirissä tuotettuja, pyrkivät puolestaan tuottamaan korkeatasoisia palveluita asiakkailleen. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat joutuvat kuitenkin usein tyytymään vähemmän laadukkaaseen palveluun henkilökunnan ennakkoluuloista ja tiedon puutteesta johtuen. Erityisesti kriisitilanteissa ammattilaisten tulisi kyetä palvelemaan myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia parhaalla mahdollisella tavalla. Henkisen kuorman keskellä asiakkaan/potilaan ei pitäisi joutua kouluttamaan tai ohjaamaan ammattilaista, jonka luokse hän on tullut apua hakemaan. Ammatillisten koulutusten tavoitteena on palvella edellä mainittujen alojen opiskelijoiden ja työntekijöiden ammatillista kehittymistä näiden epäkohtien poistamiseksi.