Vertaiskoulutukset

Vertaiskoulutukset on suunnattu

  • peruskoulujen ja lukioiden oppilaille
  • Prometheus- ja rippikoululeiriläisille
  • muille nuorisoryhmille

Koulutusten tarkoitus on antaa asiallista tietoa nuorille siitä, mitä on olla homo, lesbo tai bi, mistä trans-ilmiöissä on kysymys ja avata hiukan niitä asenteita ja ennakkoluuloja, joita suomalaisessa kulttuurissa seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liitetään.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset ovat joutuneet rakentamaan oman identiteettinsä itse lähestulkoon kaikkia perustuksia myöten. Roolimalleja on moni ei-heteroseksuaalisesti suuntautunut nuori saanut itsellensä hakea kivien ja kantojen alta viime vuosiin saakka, jolloin mediassa ovat alkaneet saada tilaa myös muut kuin heteroseksuaalisesti suuntautuneet henkilöt ja roolihahmot – vaikkakin edelleenkään median antama kuva seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ei ole kovin kattava.

Oman elämän ja kokemuksien kautta monista homoista, lesboista, biseksuaaleista ja trans-ihmisistä on kasvanut jonkinlaisia asiantuntijoita sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien asenteiden, ennakkoluulojen, odotusten jne. suhteen. Monet heistä ovat hakeneet tietoa oman identiteettinsä rakennuspalikoiksi paljonkin jossain vaiheessa elämäänsä, ja osa on kouluttautunut jakamaan tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä.