Ammatilliset koulutukset

Ammatillisten koulutusten kohderyhmiä ovat esimerkiksi

  • opetus- ja sosiaalialan sekä terveydenhuollon ammattilaiset ja opiskelijat
  • nuorisotyöntekijät sekä muut nuorten kanssa työskentelevät
  • vapaaehtoistyöntekijät, erityisesti vertaistukea tarjoavissa yhteisöissä
  • oppilaanohjaajat, opinto-ohjaajat ja kuraattorit
  • turvallisuusalan ammattilaiset ja opiskelijat

Uusiin perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin on sisällytetty tavoite saada oppilaat ymmärtämään ja arvostamaan moninaisuutta. Tutkimuksissa on todettu, että opettajat pitävät hankalana seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta puhumista, ja käsittelevät aihetta hyvin pinnallisesti tai jättävät aiheen toisinaan kokonaan käsittelemättä opetuksessa (Lehtonen 1994). Nuorille on kuitenkin erittäin tärkeää saada asiallista tietoa aiheesta. Niinpä Setan koulutuspalvelut pyrkivät täyttämään juuri tätä aukkoa.

Sosiaali-, terveys- ja turvallisuuspalvelut, olivat ko. palvelut sitten julkisia, yksityisiä tai kolmannen sektorin piirissä tuotettuja, pyrkivät puolestaan tuottamaan korkeatasoisia palveluita asiakkailleen. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat joutuvat kuitenkin usein tyytymään vähemmän laadukkaaseen palveluun henkilökunnan ennakkoluuloista ja tiedon puutteesta johtuen. Erityisesti kriisitilanteissa ammattilaisten tulisi kyetä palvelemaan myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia parhaalla mahdollisella tavalla. Henkisen kuorman keskellä asiakkaan/potilaan ei pitäisi joutua kouluttamaan tai ohjaamaan ammattilaista, jonka luokse hän on tullut apua hakemaan. Ammatillisten koulutusten tavoitteena on palvella edellä mainittujen alojen opiskelijoiden ja työntekijöiden ammatillista kehittymistä näiden epäkohtien poistamiseksi.