Yhteistyö

Teemme yhteistyötä Seta ry:n eri jäsenjärjestöjen sekä paikallisten yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeutta edistävien tahojen kuten kuntien ja järjestöjen kanssa.

Lisäksi toteutamme tapahtumia yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.