Yhdistys

Oulun SETA ry:n logo

Oulun SETA ry:n virallinen logo

Oulun SETA ry on perustettu vuonna 1986, ja se on yksi Seta ry:n¹ jäsenjärjestöistä.

Oulun SETA ry on kansalais- ja ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoite on edistää kaikkien yksilöiden yhdenvertaisuutta riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Lisäksi tavoitteena on vaikuttaa yhteiskuntaan ja sen yleiseen asenne- ja mielipideilmapiiriin sekä valmiuksiin tunnistaa ja tunnustaa ihmisten moninaisuutta.

 


¹ ent. Seksuaalinen tasavertaisuus – Sexuellt likaberättigande – SETA ry