Koulutus

Oulun SETA ry tarjoaa Setan koulutuspalveluita kaikenlaisille ryhmille. Koulutukset jakautuvat kahteen luokkaan: vertaiskoulutuksiin ja ammatillisiin koulutuksiin.

Koulutuspakettimme räätälöidään yhteistyössä koulutuksen tilaajan kanssa kuhunkin tilaisuuteen sopivaksi. Tarkoituksemme on luoda pitkälti keskusteluun perustuva tilaisuus, joten toivomme on että voisimme käydä puhumassa pienryhmissä (enintään 25 henkilöä). Jos ryhmälle on mahdollista tarjota tilaisuus välittää kysymyksiä kouluttajille, jo ennen varsinaista koulutustilaisuutta otamme kysymykset ilolla vastaan. Ehtiäksemme käydä perusasiat tilaisuudessa rauhassa läpi, tarvitsemme koulutusta varten ainakin 1,5 tuntia (kaksoistunnin). Pidemmässä ajassa keskustelulle ja kysymyksille jää toki paremmin aikaa.

Koulutuskuluista: Mikäli koulutus järjestetään Oulun kaupungin ulkopuolella, matkakulut laskutamme koulutuksen tilaajalta. Vertaiskoululutuksista eli lapsi- ja nuorisoryhmien koulutuksista luentopalkkio on sovittavissa koulutuskohtaisesti. Ammatillisista koulutuksista (ammattikorkeakoulut, yliopistot, työyhteisöt yms.) ohjeellinen luentopalkkio on 60e/ 45min.

Mikäli koulutuksen järjestäminen omassa työ-, opiskelu- tai harrastusympäristössä kiinnostaa, ottakaa rohkeasti yhteyttä koulutusvastaavaan, niin keskustellaan lisää!